POROČILO: ČETRTI SESTANEK LEADER

Dne 21. 2. 2017 je v Bruslju potekal četrti sestanek LEADER pododbora pri Evropski mreži za razvoj podeželja. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki iz Slovenije.
Sama predstavitev dogodka je priložena: POROČILO LEADER