VLOGE NA POZIV IZ EKSRP SKLADA

Od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, smo prejeli navodila glede vnosa vlog v aplikacijo E-kmetija in pa seznama prilog, ki jih je potrebno priložiti k posameznim vlogam. Seznam teh prilog vam v vednost posredujemo v priloženem dokumentu: seznam prilog k vlogi