VEČGENERACIJSKI CENTER V ZASAVJU

 

ZLU je bila kot prijaviteljica projekta uspešna na javnem razpisu MDDSZ in za naslednjih pet let pridobila sredstva za delovanje prvega Večgeneracijskega centra v Zasavju. Dobra popotnica novemu projektu sta znanje in večletne izkušnje pri delu v medgeneracijskem središču. S tem na ZLU začenjajo novo zgodbo: njihovo poslanstvo širjenje kulture vseživljenjskega učenja prerašča v medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje še posebej ranljivih skupin v Zasavju.

V januarju 2017 bo tako tudi v Zasavju začel delovati Večgeneracijski center Zasavje, ki je  eden izmed od 15-ih slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti.

Nosilka in prijaviteljica projekta je Zasavska ljudska univerza, skupaj s partnerjema Mladinskim centrom Zagorje ob Savi in Mladinskim centrom Hrastnik.

Več o veseli novici in novi pridobitvi pa v priloženem letaku: vecgeneracijski-center-zasavje_izjava-za-medije34383