Javni razpis – P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 84, dne 23.12.2016 objavil Javni razpis – P7R 2016 – Mikrokrediti na problemskih območjih v RS.

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Več

Vrednost razpisa: Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji in sicer:

  • Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR,
  • Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR,
  • Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR,
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR.

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

  • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
  • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 59, (02) 234 12 74, (02) 234 12 88 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.