PRVA DELAVNICA ZA POTRJENE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dne 13. 12. 2016 organiziralo predstavitev elektronskega sistema ARSKTRP in elektronskega sistema ISARR2 ter predstavitev upravičenih stroškov v okviru pristopa CLLD, v programskem obdobju 2014-2020.

Na spodnjih povezavah sta dostopni predstavitvi oziroma prikaz vnosa zahtevkov za oba omenjena elektronska sistema: