VABILO: BREZPLAČNI PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

Z zasavske ljudske univerze  vas obveščajo, da v  okviru Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK) na novo razpisujemo naslednje brezplačne programe ZA ZAPOSLENE:

Digitalna znanja za vsakdanjo rabo (50 ur)

Kdaj: začetek 17. 1. 2017, 2-krat tedensko, ob torkih in sredah, od 17. do 20. ure, lokacija ZLU Zagorje, vodi Dušan Malić, urnik

Prijave so mogoče do 10. 1. 2017 oziroma do zapolnitve skupine (število mest je 13–15).

Računalniška pismenost za odrasle (60 ur)

Kdaj: začetek februar 2017 oziroma po zapolnitvi skupine, 2-krat tedensko, lokacija ZLU Trbovlje

Prijave so mogoče do 27. 1. 2017 oziroma do zapolnitve skupine (število mest je 13–15).

Učinkovita predstavitev PowerPoint in Prezi (20 ur)

Kdaj: začetek 30. 1. 2017, 1-krat tedensko, ob ponedeljkih, lokacija ZLU Zagorje, vodi Dušan Malić, urnik

Prijave so mogoče do 23. 1. 2017 oziroma do zapolnitve skupine (število mest je 13–15).

 

Vsi tečaji so za podjetja in zaposlene brezplačni. Potekali bodo v sklopu projekta CPK, ki je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijava v programe:

Na tečaj se lahko prijavijo zaposleni, ki imajo končano največ srednjo šolo. Za prijavo na tečaj je potrebno izpolniti prijavnico in potrdilo o zaposlitvi.  Prijave zbiramo po e-pošti polona.trebusak@guest.arnes.si ali po navadni pošti.