OBVESTILO: NAVODILA ZA DOLOČANJE IN PREVERJANJE TIPOV STROŠKOV V OKVIRU PRISTOPA CLLD

S strani CLLD (Sektor za podeželje) smo pravkar prejeli informacijo, da so Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP in ESPR) dopolnjena in usklajena s pripombami LAS, ter na ta način tudi veljavna.

Do Navodil je moč dostopati na  spletni strani ARSKTRP:

 http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/vsebine_na_vstopni_strani/program_razvoja_podezelja/

in na spletni strani PRP 2014-2020:

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader

Prav tako so Navodila objavljena tudi na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje pod Zavihek “Pozivi” – dodan ustrezen dokument.