VABILO: DAN TRAJNOSTNE ENERGIJE V ZAGORJU

Občina Zagorje ob Savi vas vabi na Dan trajnostne energetike v Zagorju z naslovom

Ogrevanje s toplotnimi črpalkami, ki bo v

četrtek, 1. decembra 2016, ob 18. uri v  Domu kulture Kisovec

Več o programu najdete v prilogi, za ogrevanje pa vabljeni k branju uvodnika.

 

DRŽAVLJAN PRIHODNOSTI: ENERGETSKI DRŽAVLJAN

Občina Zagorje ob Savi skupaj z Društvom trajnostne energetike vsako leto pripravi posvet, ki se navezuje na področje povečevanja energetske učinkovitosti ter izboljševanja kvalitete zraka v našem okolju. Tako smo se lani dotaknili problematike prometa, leto poprej pa smo obravnavali različne ukrepe in primere zmanjšanja onesnaženja ter njegovih posledic na zdravje.

Posvet bo v Domu kulture Kisovec, ki je v Sloveniji prepoznan kot primer dobre prakse celovite energetske sanacije javnega objekta in se ogreva s pomočjo toplotne črpalke sistema zemlja-voda. Objekt se dobesedno ogreva iz globin podobno kot nekoč, le da sedaj ni potrebno kopati premoga, ampak le črpamo toploto iz zemljine skorje.

Kljub številnim naporom ugotavljamo, da se kvaliteta zraka v naši občini in na sploh na področjih gostejše poselitve, zaskrbljujoče slabša. Tehtnica največjih onesnaževalcev se je po 60. in 70. letih 20. stoletja zopet prevesila na individualna kurišča, ki prepogosto uporabljajo neustrezna in napačno pripravljena goriva v zastarelih napravah ne vedoč, da s tem škodujejo sebi in sokrajanom. Zato 5. DNEVE TRAJNOSNE ENERGIJE V ZAGORJU posvečamo ravno tej problematiki.

Tehnologija toplotnih črpalk in druga sorodna tehnologija je v zadnjih letih močno napredovala, cene so padle in nekatere so dosegle že ekonomsko tehnično dosegljivo ceno. Toplotne črpalke so od vseh modernih tehnoloških rešitev za ogrevanje v razvitem svetu najbolj sprejete in sprejemljive zaradi različnih vidikov, ki jih bomo podrobneje obdelali na posvetu. Smo v situaciji, ko je možno individualne sisteme ogrevanja oskrbovati z lastnim viri (s soncem, na primer). Po sprejetju nove uredbe pred sedmimi meseci, ki dovoljuje neto meritve pri solarnih foto napetostnih sistemih, je takšna individualna kombinacija tehnologij postala ekonomsko vzdržen sistem. Predvidevamo, da je bodočnost v tem, da se bo odločanje o energetiki postopoma preneslo s strani velikih sistemov na posameznike. Vsak od nas bo postal »energetski državljan« oziroma porabnik in proizvajalec v enem.

V občini Zagorje ob Savi in v Društvu trajnostne energetike nasprotujemo serijski vgradnji kotlov na biomaso v urbanih središčih, ker prispevajo h koncentraciji prašnih delcev. z vidika varovanja zraka, bi bilo potrebno prepovedati vsakršno gorenje, ki je vir emisij na območjih degradiranih zaradi onesnaženega zraka. Težava je, da je da je les država uvrstila med strateške priložnosti, vendar se to bolj ali manj napačno razume v smislu kurjenja biomase in to se vidi pri izdatnih subvencijah Eko sklada. Žal pa sistemi izkoriščanja biomase niso tehnološko ustrezno napredovali v smeri, da ne bi povzročali prevelikih emisij prašnih delcev.

Verjamemo, da je ena izmed realnih rešitev za izboljšanja kvalitete zraka v Zagorju bolj množična vgradnja toplotnih črpalk z uporabo zelene elektrike ob sočasnih energetskih sanacijah za znižanje rabe energije in koriščenju sonca.

 

VERJAMETE TUDI VI?

PREDLAGAJTE, SODELUJTE, ŽE DANES POSTANITE AKTIVNI ENERGETSKI DRŽAVLJAN.

Več o samem dogodku najdete v priloženih letakih:

5-dan-trajnostne-energetike-v-zagorju25190

dan-energetike-v-zagorju_5_vabilo_nov201625193

VLJUDNI VABLJENI!