PREDSTAVITEV PARTNERSTVA LAS

Predstavnica vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje, ga. Maša Kovač, se je na pobudo Društva za razvoj in varovanje Geoss-a udeležila dogodka oz. skupnega srečanja s predstavniki tega Društva in pa LAS-a Mežiške doline.

Srečanje je potekalo v petek, 21.10.2016 ob 15. uri v gostišču Čop v Podkumu. Poleg same predstavitve Partnerstva LAS Zasavje je bil predstavljen tudi projekt LAS-a iz programskega obdobja 2007-2013, in sicer Zeliščni vrt Cvetka.

Srečanje je potekalo tudi v duhu izmenjave mnenj glede Navodil za sofinanciranje in izvajanje operacij preko ESRR sklada (glede na to, da imata oba LAS-a ESRR kot vodilni sklad) ter možnosti sodelovanje preko podukrepa “Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine”.