POTRJENA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PARTNERSTVO LAS ZASAVJE IN STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Z velikim veseljem vam sporočamo, da smo pravkar prejeli Odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Partnerstvo lokalne akcijske skupine Zasavje in Strategije lokalnega razvoja, ki smo jo predložili pristojnemu Ministrstvu, dne 29.1.2016.

S to Odločbo je Partnerstvo LAS Zasavje upravičen do koriščenja sredstev do največ 1.426.820,42 €, in sicer:

  • do največ 708.313,75 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, od tega 92. 388,75 € za problemska območja,
  • do največ 718.506,67 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 69.106,67 € za problemska območja.

Po pravnomočnosti te Odločbe (30 dni od datuma vročitve) bo objavljen tudi 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje.