ŠE ŠTIRI NOVE ODLOČBE O POTRDITVI LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta, dne 15. in 16. 9. 2016, izdala štiri nove odločbe o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020.

Pristojni ministrstvi sta izdali štiri odločbe o potrditvi LAS za obdobje 2014–2020 in sicer za:

  • LAS V objemu sonca v višini 1.900.275,00 € (EKSRP in ESRR),
  • LAS Mislinjske in Dravske doline v višini 2.836.714,39 € (EKSRP in ESRR),
  • LAS Goričko 2020 v višini 2.599.655,00 € (EKSRP in ESRR),
  • LAS Posavje v višini 5.030.430,00 € (EKSRP, ESRR in ESPR).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo še dve soglasji k odločbi o potrditvi LAS in sicer za LAS Mežiško dolino in LAS Loškega Pogorja. Na osnovi teh soglasij bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbi o potrditvi LAS.

Operacije oziroma projekti se bodo izvajali na osnovi javnih razpisov, ki jih bodo LAS pripravili in objavili na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Upravičenci bodo sredstva lahko koristili na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.