Termini obveznih usposabljanj za vključene v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali za leto 2016

 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ali ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti obveznega usposabljanja.

Namen usposabljanj je, da se upravičenci kar najbolje seznanite z zahtevanimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate obveznosti ukrepov, v katere ste vključeni.

Upravičenci boste s strani izbranega izvajalca (za ukrep KOPOP in EK je to Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija s svojimi območnimi enotami) pisno vabljeni k udeležbi na usposabljanje. Pri tem bodite pozorni, saj se bo potrebno v nekaterih primerih prijaviti na usposabljanje, v drugih primerih pa boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje (če vam termin ali lokacija ali izbirna vsebina ne bi ustrezali, se predhodno dogovorite za zamenjavo).

Na usposabljanje obvezno prinesite KMG-MID številko in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP in Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020, se že nahajajo na spletni strani programa razvoja podeželja:

Termini usposabljanj za vključene v ukrep Dobrobit živali pa bo objavljen v naslednjih  tednih.