Navodila EK o izvajanju dejavnosti sodelovanja v okviru pristopa LEADER v programih razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 – v slovenščini

Evropska komisija je objavila prevedena navodila, ki so sedaj na voljo tudi v slovenščini, in sicer na spletnem naslovu: http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/cooperation_en.