ODOBRENA PRVA SREDSTVA ZA LOKALNI RAZVOJ

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za LAS za območje med Snežnikom in Nanosom za obdobje 2014-2020. Gre za skupno 846.000 € sredstev, v okviru prve izmed 37 Strategij lokalnega razvoja za LAS, za katere bodo odločitve o finančni podpori sledile v prihajajočih tednih. Uresničitev Strategij naj bi bi predstavljala priložnost za prepoznavo lokalnih potencialov, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju, z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti.