JAVNI RAZPIS: SPODBUDE ZA MSP V LESARSTVU

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Višina razpisanih sredstev: 5,88 mio € (3,5 mio v letu 2016, 2,38 mio v letu 2017)

Višina subvencije: min 50.000 € in max 500.000 €

Rok za oddajo vlog : 29.8.2016

Vse ostale informacije in celotno dokumentacijo najdete na spletnem naslovu: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi