Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4)

Predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (podukerp 19.4)

DRSP je 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (PODUKREP 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani, ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP.

Dopis, ki je bil poslan, lahko najdete TUKAJ: Predlog_KOCLLD_upravicenost_stroskov_MKGP28072016 (1)