KOLEDAR DOGODKOV PROMOCIJE LAS

S strani DRSP smo že prejeli koledar dveh dogodkov, ki se bodo odvijali v jesenskem času. Gre za dobro priložnost za krepitev medsebojnih odnosov z drugimi LAS, izmenjavo mnenj in izkušenj, predvsem pa edinstveno priložnost za promocijo Partnerstva LAS Zasavje, tako v slovenskem prostoru kot tudi širše.

  1. FESTIVAL LAS v Kopru, 9.9. in 10.9.2016

Festival LAS bo potekal 2 dni, in sicer je 1. dan namenjen regionalnemu povezovanju LAS in pripravi ter predstavitvi skupnih projektov, 2. dan pa bo potekala predstavitev ponudbe posameznih LAS iz Slovenije in tujine (poudarek bo na predstavitvi biserov naravne in kulturne dediščine podeželja iz Slovenije in tujine).

2.  STROKOVNA EKSKURZIJA LAS IN OGLED DOBRE PRAKSE DELOVANJA LAS NA ČEŠKEM, 12.-15.10.2016

Sama ekskurzija bo vključevala ogled nekaterih naravnih biserov in mest, ki so na seznamu Unescove kulturne dediščine, strokovni del pa bo vključeval srečanje s predstavniki lokalnih LAS v posameznih čeških mestih, sodelovanje na mednarodni konferenci o sodelovanju med LAS-i ter na internih delavnicah slovenskih LAS.