Za razvoj inovativnih turističnih produktov 4,2 milijona evrov – Javni razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10. junija 2016 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva v letih 2016-2018. Na voljo je 4,2 milijona evrov, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oz. do 22. februarja 2017.

Z razpisom želijo podjetja, samostojne podjetnike in zadruge s področja turizma spodbuditi k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov in storitev ter pomagati pri trženju in promociji.

Namen razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter bodo tako okrepile konkurenčnost in kakovost v slovenskem turizmu. Pri aktivnostih, povezanih z umestitvijo turističnega proizvoda na trg, bo poudarek na digitalnih vsebinah.

Razpisanih je 4,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,7 milijona evrov.
V letu 2016 bo v vzhodni kohezijski regiji na voljo okoli 780.000 evrov, v zahodni okoli 365.000 evrov, v letih 2017 in 2018 pa v vzhodni po 1,04 milijona, v zahodni pa po 487.000 evrov. Sofinanciranih bo do 70 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer bo posamezni prijavitelj lahko dobil od 30.000 do 200.000 evrov.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do 22. februarja 2017. Prvo odpiranje vlog bo 10. avgusta 2016, naslednji odpiranji pa 7. decembra 2016 in 22. februarja 2017.

 

Vir in informacije: STA, 10.6.2016, http://www.sta.si/