PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE HRASTNIK

S strani Občine Hrastnik smo prejeli vabilo, da kot člani širše delovne skupine sodelujemo pri pripravi celostne prometne strategije Občine Hrastnik. V sled temu smo se v četrtek, 23.6.2016, udeležili uvodnega sestanka širše delovne skupine, na katerem je izdelovalec CPS, Savaprojekt d.d., na kratko predstavil ta strateški dokument, akcijski načrt ukrepov in pa sam potek dokončanja in sprejetja tega dokumenta.

Vsem pogodbenim partnerjem Partnerstva LAS Zasavje je bilo dne, 23.6.2016, poslano vabilo k posredovanju idej in predlogov k pripravi celostne prometne strategije v Občini Hrastnik. Rok za sprejemanje predlogov je do konca meseca avgusta 2016.

Več informacij glede samega projekta je moč dobiti na spletni strani Občine Hrastnik:

http://hrastnik.si/cps_hrastnik/