PREDSTAVITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA IZVAJANJE CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

22.6.2016 je v Ljubljani potekala predstavitev upravičenih stroškov za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Delavnice sta se udeležili tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala in pa strokovna sodelavka OOZ Hrastnik, ga. Maša Kovač.

Na predstavitvi so bile predstavljene vrste upravičenih stroškov in specifike posameznih skladov, administrativna kontrola zahtevkov za vodenje in izvedbo kontrole za terenu. Pristojnim predstavnikom obeh Ministrstev kot tudi KO CLLD so bila postavljena številna odprta vprašanja ter predstavljene dileme, ki se porajajo znotraj posameznih LAS.

Samo predstavitev lahko najdete na spodaj navedeni spletni strani:

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader