POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN

V Lenartu je 27.5.2016 potekal Posvet slovenskih LAS, ki se ga je udeležila tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala. Šlo je za strokovni dogodek, ki ga nekajkratno letno organizira DRSP v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega posveta sta bila Društvo za razvoj podeželja “LAS Ovtar Slovenskih goric” in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Glavne tematike Posveta so bile:

  • državne pomoči v CLLD,
  • aktualna problematika LAS – posredovanje odprtih vprašanj predstavnikom KO CLLD in DRSP,
  • izredni zbor članstva DRSP.