JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA NOVIH IN INOVATIVNIH PRODUKTOV TER STORITEV TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA (2016-2018)

V UR. listu št. 41, z dne 10.6.2016 je na 1391 strani objavljen Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018). Več o samem razpisu lahko najete na spletni strani: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016041.pdf#!/r2016041-pdf