TERMINSKI NAČRT JAVNIH RAZPISOV ZA UKREPE PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano jev petek,  3. 6. 2016, objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 20142020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Več podatkov je možno dobiti na spletni strani: www.program-podezelja.si., prav tako pa tudi preko PrePlet elektronskih novic: Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na  Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

PRIJAVA NA NOVICE

Za vsebino PRePleta – Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prav tako pa je možno ogromno informacij pridobiti še na spletni strani Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020.