SREČANJE PARTNERJEV SVETOVALNEGA SREDIŠČA ZASAVJE

Letno srečanje partnerjev Svetovalnega središča Zasavje, ki  v okviru Zasavske ljudske univerze izvaja dejavnost ISIO -informiranje in svetovanje v izobraževalnih odraslih je potekalo v ponedeljek, 30.5.2016 v prostorih Zasavske ljudske univerze v Trbovljah.

V okviru tega srečanja smo predstavili tudi Partnerstvo LAS Zasavje v novem programskem obdobju 2014-2020 ter možnosti črpanja sredstev za prijavo in izvedbo projektov v okviru sklada EKSRP in ESRR.

Po sami predstavitvi je sledila zanimiva razprava, predvsem je bilo s strani slušateljev postavljenih ogromno vprašanj in podanih mnenj, prav tako pa je bila predstavitev pripravljena v smislu motivacije, da se čim več ljudi prijavi s svojimi projekti.

untitled