PARTNERSTVO LAS ZASAVJE NA POSVETU SLOVENSKIH LAS

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN je potekal 27.5.2016 v Lenartu. LENART4

 

Večji del posveta je bilo namenjeno aktualni problematiki vseh LASO-ov, predvsem so bila predstavnikom KO CLLD posredovana nekatera odprta vprašanja glede same Uredbe in pa nadaljnjega postopka potrjevanja in sprejemanja Strategij lokalnega razvoja. Prav tako je bila na posvetu potrjena članarina za DRSP za leto 2016, in sicer v višini 560 eur. LENART1LENART2

 

Posveta se je udeležila tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala.