POSVET SLOVENSKIH LAS V LENARTU

POSVET SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN bo v Lenartu, v petek 27. maja 2016.

Posveti Slovenskih lokalnih akcijskih skupin so strokovni dogodki, ki jih nekajkrat letno organizira Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju z partnerji. Soorganizatorja tokratnega posveta sta Društvo za razvoj podeželja “LAS Ovtar Slovenskih goric” in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

PROGRAM POSVETA

9:00 – 9:30 Prihod in prijava udeležencev
9:30 – 11:00 Strokovni posvet – Državne pomoči v CLLD

moderator: Aleš Zidar, predsednik DRSP

predavatelji bodo predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Lokacija: Center Slovenskih goric, mala dvorana

11:00 – 11:30 Aktualna problematika LAS – posredovanje odprtih vprašanj predstavnikom KO CLLD in DRSP
11:30 – 13:00 Udeležba na otvoritvi in ogled kmetijsko-obrtniškega sejma KOS 2016,

Lokacija: ŠRC Polena

Opomba: čas za kosilo v lastni režiji!

13:30 – 15:30 Izredni zbor članstva Društva za razvoj slovenskega podeželja

Lokacija: Center Slovenskih goric, mala dvorana

15:30 – 16:30 Pogostitev udeležencev v organizaciji LAS Ovtar Slovenskih goric

Posveta se bo udeležila tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala.