POSVET: ČRPANJE EU SREDSTEV ZA RAZVOJ PODEŽELJA

16.5.2016 je potekal Mednarodni strokovni posvet, ki je bil organiziran skupaj  z evropskim poslancem, g. Francem Bogovičem in z Državnim svetom RS v dvorani Državnega sveta. Na tem posvetu so bila s strani strokovnih poročevalcev podana nova izhodišča in tudi informacije, ki bodo koristila pri razvoju našega podeželja. Nedvomno podeželje ne predstavlja več le kmetijstvo in gozdarstvo, temveč so na tem prostoru vse pomembnejše tudi druge dejavnosti, kot so energetika in obnovljivi viri energije, prometna in okoljska infrastruktura, podpora malim in srednjim podjetjem, razna usposabljanja, razvoj turizma in podobno.

Kot je bilo povedano,bodo (so) cilji te perspektive osredotočeni predvsem na rezultate s fokusom na konkurenčnost in podpora večjih in medsebojno usklajenih projektov. Za razvoj podeželja torej lahko črpamo različne programe EU, kot so programi za izvajanje Evropske kohezijske politike, programi za razvoj podeželja, kmetijstva in ribištva, centralizirani programi (Obzorje 2020 ipd.), programi za izvajanje Evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejni, transnacionalni, medregionalni).

Za lažje načrtovanje prijav na projekte za razvoj podeželja sta izredno pomembna predvsem sledeča dokumenta, ki nakazujeta potencialno usmerjenost razpisov v naslednjih dveh letih:

  1. Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki je dostopen na spletni strani: http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/INOP_4._sprem._12_5_2016.pdf

2. Program razvoja podeželja, ki je objavljen na sledečem spletnem naslovu: http://www.program-podezelja.si/sl/

Povezava do predstavitve na posvetu, ki se ga je udeležila tudi predsednica Partnerstva LAS Zasavje, ga. Slavi Gala, je  dostopna na tem naslovu: http://vsgrm.unm.si/dogodki/strokovni-dogodki/crpanje-eu-sredstev.