JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA IN IMPLEMENTACIJE OKOLJSKEGA ZNAKA ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 29.4.2016 objavilo Javni razpis  ZA SPODBUJANJE UVAJANJA IN IMPLEMENTACIJE OKOLJSKEGA ZNAKA ZA TURISTIČNE NASTANITVE.

Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.