AKTUALNI RAZPISI

  1.  Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2016.

          Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR

Objava razpisa: http://www.turisticna-zveza.si/slike/razpis_apr2016.zip

Rok prijave: 27.05.2016

 

      2. Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

            Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 28.000,00 EUR.    

Objava razpisa: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016031.pdf#!/r2016031-pdf

Rok prijave: 08.09.2016