2. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

 

2. seja Skupščine Partnerstva LAS Zasavje je potekala v sredo, 4.5.2016. Na seji Skupščine so pogodbeni partnerji Partnerstva LAS Zasavje odločali in tudi potrdili:

  • Zaključno poročilo o delu in finančno poročilo Partnerstva LAS Zasavje za obdobje november-december 2015.
  • Osnutek letnega plana dela Partnerstva LAS Zasavje za leto 2016.

Prav tako je bila na seji izglasovana odločitev, da je članarina v Partnerstvo LAS Zasavje za leto 2016 enotna za vse sektorje (civilna družba, javni in ekonomski sektor), in sicer 10 €. Občine, kot sofinancerke delovanja Partnerstva LAS Zasavje, pa so iz plačila članarine izvzete.

20160504_174339                 20160504_174323