Nova nepovratna sredstva – tokrat za vlaganja v kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo dva javna razpisa za nova nepovratna sredstva.

Prvi javni razpis  – Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa – v višini 8 milijonov evrov, je namenjen naložbam v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Na prvega, v katerem bodo vloge za nova nepovratna sredstva zbirali od 14. marca 2016 do 15. aprila 2016, se lahko prijavijo tako fizične osebe kot samostojni podjetniki in pravne osebe. Upravičenci lahko pridobijo do 40 odstotkov celotne vrednosti naložbe, najnižji znesek podpore je 1.000 evrov, iz tega naslova pa lahko v celotnem programskem obdobju od 2014–2020 iz te operacije dobijo največ pol milijona evrov.

Drugi javni razpisPodpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 –  v višini 20 milijonov evrov, pa za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Na drugi razpis pa se lahko upravičenci prav tako prijavijo od 14. marca 2016, a do vključno 13. aprila 2016. Na njem bodo razdelili 20 milijonov evrov, upravičene pa so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, njihovo predelavo v nekmetijske proizvode ter trženje proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Več o razpisih si lahko preberete na spletni strani: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano .