3. Seja UO Partnerstva LAS Zasavje

Vabimo člane UO na 3. sejo upravnega odbora Partnerstva LAS Zasavje, ki bo

v sredo, 13. januarja 2016, 7.30 uri

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik,

Cesta 1. maja 83, Hrastnik (Podjetniški inkubator).