JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV KANDIDATURE ZA NADOMESTNEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE IZ EKONOMSKEGA SEKTORJA

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV KANDIDATURE ZA NADOMESTNEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE IZ EKONOMSKEGA SEKTORJA.  Nadomestnega člana Upravnega odbora Partnerstva LAS Zasavje (iz ekonomskega sektorja) je potrebno izvoliti,  ker je bila v Upravni odbor  kot predstavnica ekonomskega sektorja izvoljena tudi Branka Dolinšek, ki je zaposlena na Območni obrtno-podjetniški zbornici Hrastnik. Ker  je bila Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik na skupščini imenovana za vodilnega partnerja LAS Zasavje,  zaposleni le-te ne morejo biti hkrati v organih upravljanja LAS. Iz tega razloga je Skupščina Partnerstva LAS Zasavje Upravnemu odboru podelila mandat za izvedbo postopka za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Partnerstva LAS Zasavje.  Kandidature, skupaj s soglasjem lahko vložite do ponedeljka, 25. januarja 2016 do 12.00 ure, na e-naslov mejl partnerstva ali osebno na sedež Partnerstva LAS Zasavje: OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, Hrastnik. Volitve bodo izvedene na seji skupščine, dne 26.1.2016.

Javni poziv – kandidature za nadomestnega člana UO

Soglasje h kandidaturi

KANDIDACIJSKI OBRAZEC ZA VOLITVE nadomestnega čl UO.